The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Andrés Brink Pinto

Andrés Brink Pinto

Researcher

Andrés Brink Pinto

Lika rätt till toalett : Två kampanjer för offentliga bekvämlighetsinrättningar i Malmö och Göteborg vid 1900-talets början

Author

  • Andrés Brink Pinto
  • Malin Arvidsson

Summary, in Swedish

I 1900-talets början begränsades kvinnors möjligheter att röra sig fritt i staden kraftigt av bristen på offentliga toaletter. Socialdemokratiska kvinnor kämpade för arbetarkvinnors tillgång till gratis offentliga toaletter.

Department/s

  • History
  • Department of Gender Studies
  • Human Rights Studies

Publishing year

2020-12

Language

Swedish

Pages

34-43

Publication/Series

Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Volume

3-4

Issue

175-176

Document type

Journal article

Publisher

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Topic

  • History
  • Gender Studies
  • Human Geography

Status

Published

Project

  • De Stenbergska villorna – kvinnors rätt till det offentliga rummet i Malmö kring sekelskiftet 1900

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0281-7446