The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Andrés Brink Pinto

Andrés Brink Pinto

Researcher

Andrés Brink Pinto

Rum, politik och ”meningslösa” upplopp : Ungdomsupplopp i Stockholm 1948–1965

Author

 • Andrés Brink Pinto
 • Martin Ericsson

Summary, in Swedish

Under efterkrigstiden skakades Stockholm återkommande av så kallade ungdomsupplopp, som av samtidens makthavare förstods som opolitiska, ja näst intill meningslösa i sin obegriplighet. Samtidigt låter händelserna oss resonera kring förhållandet mellan det offentliga rummet och människors kollektiva aktörskap. Genom att närma sig upploppen utifrån den politiska filosofen Jacques Rancières teorier och kritisk humangeografi argumenterar Andrés Brink Pinto och Martin Ericsson i sin artikel för att upploppen i sig var ett möte mellan två oförenliga ordningar, polisens och jämlikhetens princip, att deltagarnas förståelse av händelserna går att närma sig via de kvarlevor de lämnat efter sig och att upploppen ur den synvinkeln i högsta grad bör förstås som politiska

Department/s

 • History
 • Department of Gender Studies

Publishing year

2019-12-09

Language

Swedish

Pages

41-69

Publication/Series

Arkiv - Tidskrift för samhällsanalys

Issue

11

Document type

Journal article

Publisher

Arkiv

Topic

 • History
 • Human Geography

Keywords

 • ungdomsupplopp
 • polisens ordning
 • jämlikhetens princip
 • skapandet av urbana rum
 • rätten till staden
 • det politiska rummet
 • bråkig politik

Status

Published

Project

 • Ungdomsupplopp och ungdomspolitik 1948-1989. Från Götgatsbacken till kravallerna i Kungsan

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 2000-6217