Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Diana Mulinari

Diana Mulinari

Deputy Head of Department | Director of Doctoral Studies | Professor

Diana Mulinari

Den nya svenska arbetarklassen : rasifierade arbetares kamp inom facket

Author

  • Diana Mulinari
  • Anders Neergaard

Summary, in English

Vilken bild har LO av invandrare och invandrararbetare? Diana Mulinari och Anders Neergaard har forskat om nätverket FAI — Fackligt Aktiva Invandrare — och erfarenheter av kamp inom facket. Hur kan man jobba fackligt om man inte betraktas som ”en riktig arbetare”? Hur skapas medvetanden som samtidigt spänner över klass, kön och etnicitet?

Med hjälp av begreppen rasifiering och kulturrasism analyseras den problematiska relationen mellan LO och fackligt aktiva invandrare. Författarna visar hur denna grupp marginaliseras inom fackföreningsrörelsen, men också hur en bredare etnisk mobilisering kan åstadkommas på den fackliga arenan.

Department/s

  • Department of Gender Studies
  • Faculty of Social Sciences

Publishing year

2004

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Boréa Bokförlag

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
  • Gender Studies

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 91-89140-31-1