The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

irina Schmitt

Irina Schmitt

Senior lecturer

irina Schmitt

Skolan är ute?! Barn och ungdomar med hbtq-föräldrar och deras erfarenheter i skolan i Tyskland, Slovenien och Sverige

Author

 • Irina Schmitt
 • Malena Gustavson
 • Silke Bercht
 • Maja Pan
 • Christiane Quadflieg
 • Ana Marija Sobocan
 • Uli Streib-Brzic
 • Darja Zavirsek
 • Kristin Linderoth
 • Zlatana Knezevic

Summary, in Swedish

Irina Schmitt och Malena Gustavson medverkade i det europeiska forskningsprojektet "Barn och ungdomar med hbtq-föräldrar och deras erfarenheter i skolan i Tyskland, Slovenien och Sverige" (2009 - 2011) och har i en jämförande studie undersökt erfarenheter av familjenormer och homofobi i skolan. Undersökningen bygger på intervjuer med barn och unga med regnbågsfamiljer, det vill saga med föräldrar som är lesbiska, bögar, bisexuella och trans*personer. Även föräldrar och experter inom utbildning intervjuades. Studien är ett samarbete mellan forskare från Centrum for transdisciplinära genusstudier vid Humboldt-universitetet i Berlin (Tyskland), Fakulteten for Socialt Arbete vid universitetet i Ljubljana (Slovenien) och Centrum for genusvetenskap, Lunds universitet (Sverige).I den svenska delstudien belyser vi huruvida barn och unga med regnbågsfamiljer upplever homofobisk diskriminering,

exkludering eller mobbning. Analysen tematiserar bland annat hur barnen och ungdomarna förhåller sig till en heteronormativ omgivning och vilka erfarenheter av och rädslor för homofobiska uttryck de upplever.

Department/s

 • Department of Gender Studies

Publishing year

2011

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Humboldt-Universität zu Berlin

Topic

 • Gender Studies

Keywords

 • school
 • lgbt
 • homophobia
 • children
 • young people
 • Sweden
 • Germany
 • Slovenia
 • barn
 • hbtq
 • skola

Status

Published

Project

 • Homophobic Motivated Violence as Experience of Children growing up with Homosexual Parents in the Context of School

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-3-9805294-5