The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

irina Schmitt

Irina Schmitt

Senior lecturer

irina Schmitt

Normkritiska pedagogiker, lagstiftad antidiskriminering och maktanalys

Author

 • Irina Schmitt

Editor

 • Roger Johansson
 • Anders Persson

Summary, in Swedish

I detta kapitel argumenterar jag för normkritiska och icke-förtryckande sätt att tänka inom undervisning och lärande. Efter en diskussion av argument som förs för och emot antidiskriminerings- och normkritisk arbete i skolan presenterar jag några av normkritiska pedagogikers teoretiska utgångspunkt. Det följs av en överblick över de regler som gäller för icke-diskriminering och inkludering i skollagen och läroplanen och en diskussion av deras begränsningar. Att lära sig om normkritiska och icke-förtryckande pedagogiker kan ge framtida lärare verktyg för analys av såväl sina ämnen som sina arbetsplatser och redskap för solidaritet med både elever och andra lärare samt för motstånd där det behövs. Det kan vara ett sätt att ta på allvar den homogeniteten som lärare finner i sin arbetsvardag. Det är elevernas och studenternas rättighet att få tillgång till metoder att lära och till kunskap som ingår som en del av ett demokratiskt samhälle, lokalt, regionalt och globalt.

Department/s

 • Department of Gender Studies

Publishing year

2014

Language

Swedish

Pages

285-302

Publication/Series

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang - utbildningsvetenskaplig forksning vid Lunds universitet

Document type

Book chapter

Publisher

Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Topic

 • Gender Studies

Keywords

 • diskriminering
 • normcritical education
 • school
 • school law
 • pedagogy
 • social justice

Status

Published

Project

 • Teaching sex? Teachers' knowledge about and strategies towards non-heteronormative youth in Canada

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7473-862-9