The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Jens Rydström

Jens Rydström

Professor

Jens Rydström

Sociala rörelser i motvind : Nordiska sexarbetare och deras allierade 1970–2020

Author

 • Jens Rydström

Editor

 • Annelie de Cabo y Moreda
 • Charlotta Holmström
 • Jari Kuosmanen

Summary, in Swedish

Med växlande framgång har nordiska sexsäljare organiserat sig ända sedan 1970-talet. Kapitlet är en historisk studie av sexarbetar- organisationer i Danmark, Norge och Sverige 1970–2020, med fokus på den svenska rörelsen. Jämförelsen med Danmark och Norge visar på stora skillnader i hur föreningarna kunnat verka i de olika länderna. Speciellt studeras deras mål och syfte, hur lätt eller svårt det varit att rekrytera medlemmar och vilka allierade de har kunnat få. Studien omfattar tre tidsperioder med skiftande förutsättningar, från den första tidens feministiska mobilisering mot sexuell kommersialisering, över hiv/aids-epidemins särskilda utmaningar och till en tid av ökad internationalisering och digitalisering. Stigmat är oförändrat starkt i alla tre länder, medan vänsterns, queerrörelsens och feminismens stöd har varierat. Teoretiskt utgår studien från Gayatri Spivaks teorier om underordnade gruppers möjligheter att bli hörda.

Department/s

 • Department of Gender Studies

Publishing year

2021-03-12

Language

Swedish

Pages

37-65

Publication/Series

Sex mot ersättning : Säljare, köpare, makt och motstånd

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • History and Archaeology
 • Gender Studies

Keywords

 • sexarbete
 • prostitution
 • sociala rörelser
 • feminism
 • Sverige
 • historia
 • sexliberalism
 • Norge
 • Danmark

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-44-14310-1