The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Jens Rydström

Jens Rydström

Professor

Jens Rydström

Kvinnor, män och alla Andra : En svensk genushistoria

Author

 • Jens Rydström
 • David Tjeder

Summary, in Swedish

Svenska historieböcker är ofta genusomedvetna. Den genushistoria som har skrivits bortser dessutom ofta från andra maktförhållanden som påverkat människors liv och samhället i stort. Den här boken är en genushistoria som handlar om kvinnor och män och om maktrelationerna mellan dem – men också om alla Andra.

Det finns etniska Andra, sexuella Andra, kroppsliga Andra och många andra Andra. Gemensamt har de bara att de definierats som mindre värda, problematiska och annorlunda. Kvinnor, män och alla Andra handlar om genus, etnicitet, sexualitet, funktionshinder och maskulinitet i svensk historia från 1700-talets mitt till i dag. Genom att studera olika maktordningar i ett intersektionalitetsperspektiv ger författarna en mer fullständig bild av den svenska historien och visar på de mekanismer som skapar underordning och utanförskap.

Denna utökade upplaga följer genushistorien fram till 2021. Ett nytt slutkapitel diskuterar omstruktureringen av välfärdsstaten sedan 1990-talet och effekterna av samhällets digitalisering, liksom #metoo-kampanjen och Black Lives Matter-rörelsen. Ett helt nytt kapitel om transhistoria har också tillkommit.

Boken riktar sig till alla som vill fördjupa sin kunskap om den svenska historien ur ett genus- och mångfaldsperspektiv. Den är lämplig som kurslitteratur för universitets- och högskolestuderande i historia och genusvetenskap.

Department/s

 • Department of Gender Studies

Publishing year

2021

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Gender Studies
 • History

Keywords

 • historia
 • genus
 • Sverige
 • transhistoria
 • genushistoria
 • transpersoner
 • funktionshinder
 • klass
 • ålder
 • maskulinitet

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-44-13516-8