Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

maria wemrell

Maria Wemrell

Docent

maria wemrell

Att leva med bakterier : Möjligheter till ett levbart immunitärt liv

Author

 • Rachel Irwin
 • Maria Wemrell
 • Daniel Persson
 • Linda Alamaa
 • Anna Tunlid
 • Stinne Glasdam
 • Jonas Wrigstad

Editor

 • Kristofer Hansson
 • Cecilia Lenander
 • Henrik Loodin

Summary, in Swedish

Det uppskattas att år 2050 kommer tio miljoner människor att dö av infektioner
som inte kan behandlas på grund av att bakterier blivit resistenta och
därmed gjort antibiotika ineffektiv. Denna typ av dystopier är en form av
resor både bakåt och framåt i tiden, och där samhället beskrivs som något
annat än vad vi är vana vid. Tanken om en framtid utan antibiotika – en
så kallad postantibiotisk era – går tillbaka till början av 1990-talet och den
ökade kunskapen om resistens i kombination med frånvaron av nya antibiotika.
Detta är en förändring som skulle kunna omskapa den mänskliga
historien på lång sikt. Men är framtiden så dystopisk? Och kan vi hitta
alternativa vägar mot en sådan framtid som är mer levbar?
Under 2019 och 2020 samlades elva forskare under Temat Postantibiotiska
framtider vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitet, för att tvärvetenskapligt
undersöka dessa problem. Antologin du håller i handen – eller
läser på en skärm – är ett av våra många resultat av dessa sammankomster.

Department/s

 • Family Medicine and Community Medicine
 • Department of Service Management and Service Studies
 • Division of Ethnology
 • Department of Gender Studies
 • Social Epidemiology
 • Division of ALM and Digital Cultures
 • Guest teachers
 • Department of Political Science
 • Division of History of Ideas and Sciences
 • Integrative Health Research
 • Surgery and public health

Publishing year

2021-02-15

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Pufendorfinstitutet, Lunds universitet

Topic

 • Medical and Health Sciences
 • Other Humanities
 • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

 • Antibiotika
 • antibiotikaresistens
 • bakterier
 • Virus
 • Beteendeförändring

Status

Published

Project

 • Postantibiotiska framtider

Research group

 • Family Medicine and Community Medicine
 • Social Epidemiology
 • Integrative Health Research
 • Surgery and public health

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-984394-2-7
 • ISBN: 978-91-984394-2-7