The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Cristian Norocel

Ov Cristian Norocel

Associate senior lecturer

Cristian Norocel

Konstruktionen av högerradikala populistiska maskuliniteter i Sverige. En feministisk analys

Author

  • Ov Cristian Norocel

Summary, in Swedish

Ov Cristian Norocels artikel diskuterar den svenska högerradikala populismen
utifrån ett feministiskt perspektiv. Han kartlägger Sverigedemokraternas omtolkningar av den nationella metaforen om ”det svenska folkhemmet” och analyserar konstruktionen av maskuliniteter inom svensk högerradikal populism. Norocel för fram en specifik tolkning av den begreppsliga metaforteorin, en tolkning som innefattar den genealogiska tanken om svenskhet och som avslöjar centrala heteronormativa maskuliniteter i skärningspunkten mellan kön, klass och ”ras”. Analysen, som utgår ifrån partiledaren Jimmie Åkessons bidrag i partiets tidning SD–Kuriren, visar att Åkesson i sin (om)tolkning av folkhemsbegreppet kombinerar en nostalgisk välfärdschauvinism med en kryptorasistisk konservativ attityd, med målet att bevara den vita patriarkala heteronormativiteten och den ”svenske” mannens hegemoni inom den ”svenska” nationella familjen.

Publishing year

2013

Language

Swedish

Pages

45-67

Publication/Series

Arkiv - Tidskrift för samhällsanalys

Issue

2

Document type

Journal article

Publisher

Arkiv

Topic

  • Gender Studies
  • Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)
  • International Migration and Ethnic Relations

Keywords

  • Sverige
  • sweden
  • populist radical right
  • Sweden Democrats
  • Kommunikationsvetenskap

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 2000-6225