Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Konstruktionen av högerradikala populistiska maskuliniteter i Sverige. En feministisk analys

Author:
  • Ov Cristian Norocel
Publishing year: 2013
Language: Swedish
Pages: 45-67
Publication/Series: ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys
Issue: 2
Document type: Journal article
Publisher: Arkiv

Abstract english

Ov Cristian Norocels artikel diskuterar den svenska högerradikala populismen
utifrån ett feministiskt perspektiv. Han kartlägger Sverigedemokraternas omtolkningar av den nationella metaforen om ”det svenska folkhemmet” och analyserar konstruktionen av maskuliniteter inom svensk högerradikal populism. Norocel för fram en specifik tolkning av den begreppsliga metaforteorin, en tolkning som innefattar den genealogiska tanken om svenskhet och som avslöjar centrala heteronormativa maskuliniteter i skärningspunkten mellan kön, klass och ”ras”. Analysen, som utgår ifrån partiledaren Jimmie Åkessons bidrag i partiets tidning SD–Kuriren, visar att Åkesson i sin (om)tolkning av folkhemsbegreppet kombinerar en nostalgisk välfärdschauvinism med en kryptorasistisk konservativ attityd, med målet att bevara den vita patriarkala heteronormativiteten och den ”svenske” mannens hegemoni inom den ”svenska” nationella familjen.

Keywords

  • Gender Studies
  • Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)
  • International Migration and Ethnic Relations
  • Sverige
  • sweden
  • populist radical right
  • Sweden Democrats
  • Kommunikationsvetenskap

Other

Published
  • ISSN: 2000-6225
Cristian Norocel
E-mail: cristian [dot] norocel [at] genus [dot] lu [dot] se

Associate senior lecturer

Department of Gender Studies

31

Department of Gender Studies
Visiting address: Allhelgona Kyrkogata 14, House M, Lund
Postal address: Box 117, 221 00 Lund, Sweden
Phone +46 46-222 00 00 (operator)
Fax: 046-222 40 04

Faculty of Social Sciences