The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Terese A

Terese Anving

Director of Studies | Associate senior lecturer

Terese A

"Man måste ligga steget före" Måltidsarbetets planering och organisering i barnfamiljen.

Author

 • Terese Anving

Summary, in Swedish

”Vad ska vi äta ikväll?” är en frekvent förekommande fråga i många hushåll. I familjer med yngre barn är måltiden ofta en särskilt prioriterad aktivitet. Det handlar inte bara om att säkerställa att barnen får i sig mat, många andra ideal cirkulerar kring måltiden. Gemenskap ska skapas, barn ska uppfostras och en näringsriktig, varierad och inte allt för kostsam måltid ska serveras. Samtidigt matas föräldrar med tips och idéer på hur man på en och samma gång skapar en ”ordentlig” måltid och ett så enkelt vardagsliv som möjligt. En nyckel till mer tid och mer varierad mat, som ofta framhålles, är måltidens planering. Med specifikt fokus på måltidsarbetet i barnfamiljen är syftet att utforska och analysera hur småbarnsfamiljer organiserar och planerar sin vardag i Sverige idag. Hur kan vi förstå måltidsarbetet dels som en konkret företeelse men också som ett ständigt pågående arbete? Utgångspunkten tas i kvinnors erfarenheter och mer specifikt i kvinnors erfarenheter av måltidsarbetet. Utifrån kvalitativa intervjuer med den måltidsansvariga i familjer med yngre barn diskuteras planeringen av vardagens måltidsarbete ingående. I analysen diskuteras hur nivån på planering skiljer sig åt, det handlar om planering nära inpå, hur vardagens aktiviteter synkroniseras och slutligen hur kvinnorna ”lever med” familjen. Sammanfattningsvis argumenteras det för att det därför inte räcker med att förstå planeringen som en rationell aktivitet, snarare handlar det om att kvinnorna i studien ”lever med familjen” i alla dess delar.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2008

Language

Swedish

Publication/Series

Department of Sociology. Lund University. Research Report.

Document type

Report

Publisher

[Publisher information missing]

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • sociology
 • sociologi
 • omsorg
 • familj
 • vardagsliv
 • måltider
 • genus

Status

Published

Report number

2008:2

Research group

 • Sociology of Everyday Life

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 91-7267-267-6