The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Terese A

Terese Anving

Senior lecturer

Terese A

Måltiden och den motsägelsefulla planeringen

Author

 • Terese Anving

Summary, in Swedish

”Vad ska vi äta ikväll?” är en välbekant fråga för många. Mitt avhandlingsarbete tar sin utgångspunkt i hur småbarnsfamiljer (vår definition inkluderar familjer med barn upp till 8 år) förhåller sig till och får ihop vardagen när det kommer till mat, måltider och inköp. Att varje dag hinna med att tillaga en ordentlig måltid som ska smaka familjens alla medlemmar innebär inte enbart att utföra arbetet som sådant utan också att anpassa maten så att alla kan äta och tycker om den. Skapandet av den dagliga måltiden är därför ett fält som involverar specifik och många gånger dold kunskap om familjens behov (DeVault 1991). Under mina intervjuer med sammanlagt 28 familjer har relationen till planering av måltiden visat sig vara av stor betydelse för hur familjer tycker sig ”få ihop” vardagen.Syftet med texten är att studera hur familjer förhåller sig till måltidens planering samt hur denna inte enbart är rationell utan kontextbunden, det handlar om såväl den uttalade som den ”tysta” planeringen, den som sker långt i förväg och nära inpå. I relation till mitt empiriska material vill jag problematisera planeringens betydelse och funktion, hur den kan fungera som en omsorgsstrategi, ett sätt att se till att barnen får i sig varierad och nyttig mat, en strategi för att leva upp till olika måltidsideal och för att undvika vardagens ”tidspress”.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2007

Language

Swedish

Document type

Conference - other

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • sociologi
 • ideal
 • måltider
 • familj
 • omsorg
 • planering
 • sociology

Conference name

Swedish Sociological Association Annual Conference, 2007

Conference date

2007-02-08 - 2007-02-09

Conference place

Lund, Sweden

Status

Unpublished

Research group

 • Sociology of Everyday Life