Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Terese A

Terese Anving

Director of Studies | Associate senior lecturer

Terese A

Informationskompetens – generella färdigheter för fördjupat lärande

Author

 • Terese Anving
 • Björn Badersten
 • Linda Grandsjö
 • Jakob Gustavsson
 • Maria Hedlund
 • Karin Jönsson
 • Ann-Sofie Zettergren

Editor

 • Malin Irhammar
 • Gunilla Amnér
 • Hans Adell

Summary, in Swedish

Förmågan att effektivt utnyttja och kritiskt förhålla sig till olika informationsresurser – ”information literacy” eller informationskompetens – är en central färdighet i det moderna

samhället. Det utgör också en allt viktigare del av lärandet i högre utbildning. Syftet med detta paper är tvåfaldigt: 1) att problematisera relationen mellan informationskompetens som

en generell färdighet och mer specifika ämnesorienterade kunskaper och färdigheter; 2) ge exempel på och utveckla redskap för lärare att på ett ämnesmässigt integrerat sätt arbeta med, utveckla och examinera studenternas informationskompetens. Ett huvudspår i framställningen är att synliggöra hur träningen i informationskompetens kan stimulera och hjälpa studenterna till fördjupade ämneskunskaper.

Department/s

 • Sociology
 • Department of Political Science
 • Lund University Libraries

Publishing year

2012

Language

Swedish

Pages

107-116

Publication/Series

Proceedings, Lunds universitets utvecklingskonferens 11

Document type

Conference paper

Publisher

Lund University

Topic

 • Information Studies

Keywords

 • informationskompetens
 • information literacy

Conference name

Lunds universitets utvecklingskonferens, 2011

Conference date

2011-10-13 - 2011-10-13

Conference place

Lund, Sweden

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-977974-6-7