The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Terese A

Terese Anving

Director of Studies | Associate senior lecturer

Terese A

Familjemåltiden – en (ut)märkt och laddad praktik. Måltidspraktikens kön, klass och ”ras”/etnicitet.

Author

 • Terese Anving

Summary, in Swedish

Mat och ätande väcker känslor till liv, det handlar om njutning och avsmak, men också om oro, frustration och glädje. Floran av idéer, trender och råd om mat och måltider tycks ständigt växa. I hushåll med yngre barn är normer kring mat och ätande särskilt starka och involverar i sin tur specifik kunskap om hur den ”riktiga” måltiden görs. I den här artikeln handlar det inte om att kritiskt granska huruvida man bör äta nyttig mat eller inte, eller om det är bäst att äta ensam eller tillsammans. Med utgångspunkt i Dorothy Smith (1987, 1990) och Marjorie DeVault (1991) och postkolonial teori kommer jag istället att diskutera måltidspraktiken i Sverige, vilken specifik vardagskunskap och vilka normer som ligger bakom denna samt hur dessa i sin tur bidrar till att (re)producera en viss ordning i relation till genus, klass och ”ras”/etnicitet.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2008

Language

Swedish

Document type

Conference - other

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • måltid
 • familj
 • kön
 • etnicitet
 • klass
 • sociology
 • sociologi

Conference name

Swedish Sociological Association Annual Conference, 2008

Conference date

2008-01-31 - 2008-02-01

Conference place

Östersund, Sweden

Status

Unpublished

Research group

 • Sociology of Everyday Life