The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Jens Rydström

Jens Rydström

Professor

Jens Rydström

Damkomiker, bögkörare och äkta kärlek : Homosexuella mäns subkultur i Malmö 1911–1940

Author

 • Jens Rydström

Editor

 • Matilda Svensson Chowdhury
 • Pål Brunnström

Summary, in Swedish

En studie av tre rättsfall i Rådhusrätten i Malmö, 1911, 1925 och 1940, där ett stort antal homosexuella män åtalades för "otukt som emot naturen är". Genom en närläsning av rättsfallen går det att återskapa Malmös homosexuella subkultur i stadens geografi och även se förändringar i männens självbild och handlingsmönster.

Department/s

 • Department of Gender Studies

Publishing year

2021

Language

Swedish

Pages

312-341

Publication/Series

Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS)

Volume

28

Document type

Book chapter

Publisher

Malmö University

Topic

 • History
 • Gender Studies

Keywords

 • Malmö
 • homosexuality
 • subcultures
 • history
 • urban geography
 • Sweden
 • criminal justice

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7877-188-2