The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Cristian Norocel

Ov Cristian Norocel

Associate senior lecturer

Cristian Norocel

Ung och högerextrem : Ungdomar och den högerextrema miljön i Sverige

Author

  • Ov Cristian Norocel
  • Maria Billinger
  • Jeff Jonsson

Summary, in Swedish

Skriften beskriver hur våldsbejakande högerextremism ser ut i det samtida Sverige. Författaren gör en historisk tillbakablick, belyser internationella kopplingar, symboler och idéer. Inom nationalistiska ideologier har det länge funnits idealbilder om hur män och kvinnor ska vara. Kärnfamiljens betydelse betonas och att uppfostra nationens barn har betraktats som viktigt för att nationen ska överleva. Översikten beskriver också hur högerextrema krafter utnyttjat internet och analyserar, ur ett genusperspektiv, varför unga, och då speciellt unga män, attraheras av högerextremism.

Publishing year

2016-09-30

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Topic

  • Gender Studies
  • Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

Keywords

  • unga
  • radikalisering
  • högerextremism

Status

Published