The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

irina Schmitt

Irina Schmitt

Senior lecturer

irina Schmitt

”’Man måste verkligen ändra i läroböckerna för att få en ändring i samhället’. Kön och könsidentitet i skolan”

“You really have to change the textbooks to change society". Gender and gender identity in schools

Author

 • Irina Schmitt

Editor

 • Ulrika Westerlund
 • Vanessa Sevedag
 • Vierge Hård
 • Karl Karlsson
 • Johan Lidmark

Summary, in Swedish

Denna text beskriver hur normer kring kön påverkar elever som är trans på olika sätt, alltså till exempel killar med transerfarenhet, ickebinära och transtjejer. Texten bygger på en intervjustudie med 13 unga och unga vuxna som berättar om sina erfarenheter av att vara trans på olika sätt i skolan. Det är den första studien av sitt slag i en svensk kontext.
Deltagarna i studien var mellan 16 och 25 år när vi möttes, och kom från både stora städer och mindre orter i olika delar av landet. De flesta gick fortfarande i skolan. Deltagarnas analyser av skolan lyfter både konkreta situationer och övergripande strukturer där skolan brister, och deltagarna berättar om klassrum och skolor där personal aktivt arbetar på ett medvetet sätt med könsnormer och stödjer könsnormbrytande elever.
Utifrån deltagarnas berättelser kommer jag med denna text att beskriva fyra olika typer av skolmiljöer och klassrumssituationer som är mer eller mindre inkluderande för elever som är trans på olika sätt. Texten ”Förändring pågår! Förslag på förändringsarbete kring kön och könsidentitet i skolan” kan läsas som komplement till denna text. Där belyser jag sex områden där enskilda lärare, lärarlag och hela skolor kan arbeta aktivt för en skola där elever som bryter mot könsnormer inte utsätts för exkludering, minoritetsstress och våld.

Department/s

 • Department of Gender Studies

Publishing year

2022-06-02

Language

Swedish

Pages

159-177

Publication/Series

"Jag är inte ensam, det finns andra som jag". Rapport om unga hbtqi-personers levnadsvillkor

Document type

Report chapter

Publisher

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Topic

 • Gender Studies

Keywords

 • könsidentitet
 • skola
 • Sverige
 • kön
 • Cisnormativitet
 • intersektionalitet
 • trans
 • ickebinär
 • gender identity
 • school
 • Sweden
 • gender
 • cisnormativity
 • intersectionality
 • trans
 • nonbinary

Status

Published

Project

 • Young trans* and intersex peoples' experience of school